Larvik er en kommune med mange hager, og i mange av hagene er det frukttrær og bærbusker som av forskjellige grunner ikke blir høstet. Samtidig finnes det mange mennesker i kommunen vår som gjerne kunne tenke seg å bruke noen timer på å høste, men som ikke har tilgang til noen hage. Vårt mål er å formidle kontakt mellom hageeiere, frukt- og bærplukkere, og skoler, barnehager, eldreinstitusjoner mm som ønsker å motta gratis frukt fra oss.

Det som høstes deler vi i tre like store deler:

  • 1 del går til hageeier
  • 1 del går til dem som plukker
  • 1 del går til en institusjon, skole eller lignende

På den måten oppnår vi mange fordeler på en gang:

  • Vi utnytter ressursene bedre.
  • Vi sparer penger.
  • Vi sparer miljøet ved at vi øker andelen kortreist mat i området.
  • Vi beskytter nærmiljøet mot skadedyr og sykdommer som lett sprer seg i tilknytning til råtnende frukt.
  • Vi letter mange hageeieres dårlige samvittighet.
  • Vi lager en ny arena der folk kan bli kjent med hverandre.

Er dette noe du kunne tenke deg å være med på? Ta kontakt med oss! Vi vil høste så mange hager som antall frivillige tillater oss, og vi vil benytte oss av så mange frivillige vi har behov for i forhold til antall hager.

På bloggen vår finner du nyheter og oppdateringer.

Du kan også følge oss på Facebook.

Vi støttes av:
Logo Sparebankstiftelsen DNB